Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Alınır?

Ziyaretçilerimizden sık bir biçimde sanayi sicil belgesi nasıl alınır? Sualini almaktaydık. Bu içeriğimizle beraber sanayi sicil belgesi nasıl alınır? Sualine doğru yanıtı verdik. Aynı zamanda sanayi sicil belgesi nedir, sanayi sicil belgesi denetleme başlıklarında da değişik bilgiler verdik.

Gerekli hale getirilen sanayi sicil belgesi sanayi firmalarının, imal ve imalat yapan işletmelerin, elektrik veya diğer enerji üreten santrallerin, bileşim ve yazılım işletmelerinin, Sanayi Sicil Yasasınca belirtilen koşullarda faaliyete başlaması istenir. Sanayi Sicil belgesi hakkında merak edilen tüm suallere altta doğru yanıt verdik. Peki, sanayi sicil belgesi nasıl alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir?

Sanayi sicil yasasında yer alan maddelerce bir firma her sene için evvelki seneye ait faaliyet bilgilerini, senelik firma cetveli altında Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden sonraki senenin Nisan ayına kadar bildirmek zorundadır. Gerekliliğin yeterine getirilmemesi gidişatında para cezaları uygulanır. Ve para cezasının uygulanması, para cezasının ödenmesi gibi vakalar Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girilmesi gereken bilgilerin mesullüğünü ortadan kaldırmayacaktır.

Bir firma açılışı yapıldıktan sonra 2. Ayın sonuna kadar Sanayi Sicil sistemine kayıt olmalıdır. Aksi halde para cezası ödemek zorunda kalır. Sanayi sicil belgeleri için geçerlilik süresi 2 yıldır. Belgenin müddet bitiminden evvel belge yine revize ettirilmeli ve tertip etmelidir. Sanayi sicil belgesi almadan evvel kesinlikle kapasite raporu alınması zorunludur.

Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Alınır?

Sanayi sicil belgesi alabilmek için e – Devlet kullanılır. Ya Da Bakanlığın internet sitesi kullanılarak yeniden Sanayi Sicil bilgi sistemi üzerinden başvuru yapılır. Altta yer alan bilgiler ve belge ile beraber bulunduğunuz şehrin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Şehir müdürlüğüne müracaat yapılır.

Sanayi Sicil Şartnamesi Senelik Firma Cetveli Kapasite Raporu

Sanayi Sicil Belgesi Bereketleri Nelerdir?

Sanayi sicil belgelerinin alınması dolayısıyla ve bu belgelerin doğru bir biçimde resmi müesseselerle paylaşılması dolayısıyla eşi faydalar ortaya çıkmış olur.

İhraç kaydıyla mülk teslimlerinde Katma Değer Vergisi Tecil-Terkin işleminden yararlanırlar. Elektrik faturalarını Sanayi Azası Tarifesinden öderler. Kamu İhale Yasasında yer alan yerli isteklilerin tanımlanmasında avantajlıdırlar. Dolaylı olarak iş ihtimali sağlarlar. Kamu Müessese ve Kuruluşlarının sağladığı takviyelerden faydalanırlar.

Rehber kategorimize bakmayı unutmayınız.