Kpss Önlisans Konuları

Kpss Önlisans Mevzuları – Devlet memuru olabilmek için yurttaşların tabi yakalandıkları imtihana Kpss ismi verilmektedir. Kpss imtihanı ön lisans ve Lisans grubu için ayrı seanslarda yapılmaktadır. Ön lisans grubuna 2 senelik yüksek mektep mezunları girmektedir.

Kpss Lisans grubu imtihanları ise Kpss A ve Kpss B olarak değişik alt dallara dağılmaktadır. Kpss Ön lisans ve Kpss Lisan grubunda Genel Beceri ve Genel Kültür imtihanı ortak olarak yapılmaktadır. Kpss Ön lisans mevzuları da aynı biçimde bölmektedir. Daha sonra Lisans talebeleri ikinci gruba da girmektedir.

Kpss Ön lisans 60 Genel Beceri ve 60 Genel Kültür suallerinden oluşmaktadır. Toplamda 120 sual bulunmaktadır. Peki, Kpss Önlisans Mevzuları neler?

Kpss Önlisans Mevzuları

Kpss önlisans genel beceri mevzuları 3 ayrı dersten oluşmaktadır. Toplamda 60 sualden oluşan kpss ön lisans Türkçe 30 matematik- geometri 30 olacak biçimde dağılıma sahip olan kpss genel beceri imtihanı içerisinde genellikle adayların okuduğunu kavramasına, anlam yürütülmesine ve karşılaştırma yapabilmesine müteveccih sualler sorulmaktadır.

Kpss ön lisans Türkçe mevzuları şöyledir;

Dil balakası ses hadiseleri Kelime cinsleri Tümcede anlam Kelimede yapı Kelimede anlam Tümcenin öğeleri Yazım kaideleri Anlatım bozuklukları Noktalama işaretleri Paragrafta anlatım biçimi Paragrafta anlam Sözel anlam

Kpss Önlisans Mevzuları

Rasyonel rakamlar- ondalık rakamlar Rakamlar- ebob- ekok Temel kavramlar Salt değer Emekçi ve havuz problemleri Basit denksizlikler Üslü rakamlar Köklü rakamlar Faktöriyel Sayı problemleri Yaş problemleri Kesir problemleri Eşitlik çözme Oran- orantı Hareket- sürat problemleri Karışım problemleri Grafik problemleri Kümeler ve problemleri İşlevler Kombinasyon Modüler aritmetik Permütasyon Rakamsal anlam Biçim beceri İhtimal Kpss Önlisans KonularıKpss Önlisans Mevzuları

Kpss Ön lisans tarih mevzuları;

İlk Türk İslam Devletleri 17. Asır Osmanlı Devleti Duraklama Yarıyılı İslamiyet Evveli Türk Tarihi Osmanlı Devleti Kültür Ve Uygarlık İnkılap Tarihi Ulusal Gayret Yarıyılı

kpss ön lisans coğrafya mevzuları;

Türkiye’de Popülasyon Ve Yerleşme Türkiye’nin Coğrafi Konumu Türkiye’nin İklim Ve Bitki Örtüsü Hayvancılık Tarım Ticaret Madenler Ve Enerji Kaynakları Turizm Bölgeler Coğrafyası Erişim

Kpss önlisans yurttaşlık mevzuları;

Temel Hak Ödevler Temel Hukuk Kavramları Türk Tüzük Tarihi Anayasal Kavramlar Kanunuma Yargı Yürütme Yönet Hukuku